Projektowanie

Grupa AMP Construct świadczy usługi budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Tworzone przez nas konstrukcje są przemyślane i ekonomiczne. W zakres oferowanych usług projektowych wchodzą:

  • opracowanie koncepcji wstępnej
  • opracowanie dokumentacji projektowej przez doświadczony zespół projektantów i podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej
  • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikający z przepisów
  • wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
  • optymalizacja projektów powierzonych
  • opracowanie projektu wykonawczego/przygotowanie projektów wykonawczych branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, technologicznej, instalacyjnej, elektrycznej
  • koordynacja międzybranżowa projektu
  • doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę

Zakres projektowania każdorazowo dopasowany jest do potrzeb Inwesto­ra, przy czym często ulega on poszerzeniu o optymalizacje projektu będącego w posiadaniu Inwestora, w celu lepszego dopasowania rozwiązań do potrzeb Inwestora i zmniejszenia kosztów realizacji zadania.